Εικόνα 3 μήνες μετά από PRA για δεξιά επινεφριδεκτομή. Μόλις διακρίνονται 3 μικρές ουλές στην περιοχή της μέσης, που συνήθως καλύπτεται με ρούχα. Η αισθητική βελτίωση των ουλών θα προχωρήσει μέχρι 1 έτος από την επέμβαση.