ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ & ΓΑΣΤΡΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Επέμβαση Διαφραγματοκήλης με την Σύγχρονη Λαπαροσκοπική Τεχνική της Εύκαμπτης Θολοπλαστικής (Floppy Nissen Technique)

 

Τί είναι η Διαφραγματοκήλη;

Το διάφραγμα είναι ο πιο σημαντικός μυς της αναπνοής και έχει μεγάλο πλάτος τοποθετημένο εγκάρσια ώστε να διαχωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά. Χάρη στο διάφραγμα τα όργανα της κοιλιάς, όπως το στομάχι, δεν έρχονται σε επαφή με τα όργανα του θώρακα (πνεύμονες, καρδιά). Υπάρχουν όμως μια φυσιολογική οπή στο διάφραγμα διαμέσου της οποίας κατεβαίνει ο οισοφάγος από τον θώρακα προς την κοιλιά όπου καταλήγει στην ένωσή του με το στομάχι. Η διαφραγματοκήλη δημιουργείται όταν αυτή η οπή για κάποιο λόγο μεγαλώσει οπότε το διάφραγμα αδυνατεί να συγκρατήσει το στομάχι εντός της κοιλιάς, δηλαδή ο στόμαχος μετατοπίζεται προς τον θώρακα όπου πιέζει καρδιά και πνεύμονες. Υπάρχουν 4 στάδια διαφραγματοκήλης. Στο πιο προχωρημένο (4ο στάδιο) όλο το στομάχι βρίσκεται πλέον εντός του θώρακα οπότε μιλάμε για γιγαντιαία διαφραγματοκήλη.

 

Τί είναι η Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση;

Η Γαστρο-Οισοφαγική Παλινδρόμηση (ΓΟΠ) συμβαίνει όταν το περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί πίσω προς τον οισοφάγο, δηλαδή όταν τροφή ή υγρά που βρίσκονται στο στομάχι επιστρέφουν προς τον οισοφάγο. Όλοι μας έχουμε αισθανθεί περιστασιακά κάποια παλινδρόμηση υγρών από την κοιλιά προς τον θώρακα ή ακόμη και προς τον φάρυγγα, Παρόλα αυτά υπάρχουν ασθενείς με συχνές παλινδρομήσεις είτε γιατί ο σφικτήρας μυς που διαχωρίζει τον αυλό του οισοφάγου με αυτόν του στομάχου έχει χαλαρώσει και δεν δουλεύει σαν βαλβίδα μίας ροής (δηλ. από τον οισοφάγο καθοδικά προς τον στόμαχο), είτε έχει χαλάσει η ανατομία της περιοχής αλλά και ο σφικτήρας λόγω μίας διαφραγματοκήλης. Το αποτέλεσμα είναι να ανεβαίνει καυστικό υγρό στομάχου προς τον οισοφάγο και να προξενεί οισοφαγίτιδα (φλεγμονή με πόνο ή καύσος -καούρες-). Η οισοφαγίτιδα, ειδικά ο οισοφάγος Barret, μπορεί να μετατραπεί σε μερικούς ασθενείς σε καρκίνο οισοφάγου.