ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗ

Συνέντευξη του Dr. Κεχαγιά όπου εξηγείται η αναίμακτη  εξωπεριτοναϊκή τεχνική 3 μικρών οπών για την αποκατάσταση βουβωνοκήλης με τρισδιάστατο πλέγμα (μέθοδος TEP).

Ελάχιστα Επεμβατική Εξωπεριτοναϊκή Τεχνική TEP για αποκατάσταση Βουβωνοκήλης

Ελάχιστα Επεμβατική Λαπαροσκοπική & Ρομποτική Χειρουργική- Κεχαγιάς/vanHillegersberg